2 Sedd Wag ar y Cyngor Tref / 2 Vacancies on the Town Council

Hysbysir drwy hyn fod yna 2 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd Cynghorydd ar Gyngor Tref Tregaron. Mwy o wybodaeth isod.

Notice is hereby given that there are 2 casual vacancies in the office of Councillor on the Tregaron Town Council. More information below.