Cynghorwyr

Aelodau’r Cyngor

Clerc
Mrs Fflur Lawlor

Cyng Catherine Hughes

Cyng Arwel Jones (Cadeirydd)

Cyng Rhydian Wilson (Is-Gadeirydd)

Cyng Owain Pugh

Cyng Rhian Jones

Cyng Dafydd Richards

Cyng Dewi Evans

Cyng Sian Jones

Cyng Rhian Hughes

Cyng Gwion James

Cyng Meirian Morgan