Cynghorwyr

Aelodau’r Cyngor

Clerc
Mrs Fflur Lawlor

Cyng. Catherine Hughes (Cadeirydd)

Cyng Arwel Jones

Cyng Rhydian Wilson (Is-Gadeirydd)

Cyng Owain Pugh

Cyng Rhian Jones

Cyng Laura Sherman

Cyng Dafydd Richards

Cyng Dewi Evans

Cyng Sian Jones

Cyng Karen Bulman