Cynghorwyr

Aelodau’r Cyngor

Clerc
Mrs Fflur Lawlor

Cyng. Alun Owen
Ammanfryn
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HQ

Cyng. Evan Jones
Derwen Tanrallt
Blaencaron
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HL

Cyng. Catherine Hughes (Cadeirydd)
Y Fron
Heol Dewi
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JW

Cyng Arwel Jones
Llainfflur
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HL

Cyng Ann Jones
Nantymaen
Tregaron
Ceredigion
SY25 6NW

Cyng Gwilym J Jenkins
Tynberth
Tynreithyn
Tregaron
Ceredigion
SY25 6LW

Cyng June Owen
Y Bryn
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HW

Cyng Rhydian Wilson (Is-Gadeirydd)
Gamallt
Pentre
Tregaron
Ceredigion
SY25 6NF

Cyng Owain Pugh
9 Brynheulog
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JA

Cyng Rhian Jones
Ardwyn
Heol yr Orsaf
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HX

Cyng Laura Sherman
7 Pwllswyddog
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JG