Cynghorwyr

Aelodau’r Cyngor

Clerc
Mrs Fflur Lawlor

Cyng Catherine Hughes (Cadeirydd)

Cyng Arwel Jones

Cyng Rhydian Wilson

Cyng Owain Pugh

Cyng Rhian Jones

Cyng Dafydd Richards

Cyng Dewi Evans

Cyng Sian Jones

Cyng Rhian Hughes (Is-Gadeirydd)

Cyng Gwion James

Cyng Meirian Morgan