Cyllid

Hysbysiad Archwilio 2022/2023

Hysbysiad am gwblhau archwiliad 2020/21 & 2021/22

Hysbysiad Archwilio 2021/22

Cymorth Ariannol 2022/2023 – dyddiad cau 12/06/22

Mudiadau o Dregaron sydd am gymorth ariannol am y flwyddyn 2022/23 i ddanfon ceisiadau i’r Clerc –clerc@cyngor-tregaron-council.org.uk cyn Mehefin 12fed 2022. Ni fydd y Cyngor yn derbyn unrhyw gais am Gymorth Ariannol ar ôl y dyddiad yma.

Hysbysiad Archwilio 2020/21